Homod homini “pinnuks silmas” est. Eriti Indias.

Eesti eluga hoian end kursis tuttavate ja võõraste inimeste blogide kaudu. Kui ikka kodumaal käärib, siis sellest ka kirjutatakse. Stiil on põnevam kui ajakirjanduses, saab arvamusi, kilde ja sappi rohkem kui Delfi kommentaariumis. Säherdune subjektiivne uudistekanal sõnaga.
Kuna minul pole liiga palju sõna enamikul teemadel tarvidust võtta – tühja mul sest piimahinnast ja maksudest, kui see minu rahakotti nurgast ei nakitse – ja üleüldse peaks ma siin Indiast kirjutama.
See aga ei tähenda, et ma ei võiks saada inspireeritud!
Kirjutada neist asjadest, mis eestlaste kandu hõõruvad, India vaatevinklist. Hakklihakastmest ja poliitikast olen kirjutanud, liigume edasi.

(Homofoobid panevad nüüd silmad kinni, hingavad sügavalt sisse, teevad silmad jälle lahti ja lähevad loevad hoopis teisi postitusi! Lapsed ka.)

Kogu see gei-kräu on juba piisavalt kaua Delfis ja blogides liisunud: lubame, ei luba, on nagu armastus, ei ole. No mis kuradi Saalomonid need kolumnistid on, ma ei tea, aga mis see nende asi on, mida ja kellega keegi oma magamistoas, elutoadiivanil ja köögilaual teeb.
Jah, kuidagi tuleb neid asju reguleerida, aga et nad hnuiah seda läbi mingi vastiku ilkumise ja tõe tagaajamise peavad tegema, see mulle ei meeldi mitte. Räägivad need, kellel asjaga mingit pistmist ei ole ja kui keegi siis asja eest (teist taga, muidugi) teema kaitseks välja astub, lüüakse ta risti, tembeldatakse homoks ja pannakse kappi kinni.
Minge perse ja laske teistel elada, ütleb Alice.

Aga kuna kõik räägivad, siis ma räägin ka. Räägin teile kuidas siin homodega lood on, on olnud ja olema hakkavad.

Kõigepealt tõlgin lühikokkuvõtte ettekandest, mis käsitleb gei-õigusi ja heaolu Indias ning siinse geikogukonna probleeme. See annab “hea” ülevaate sellest, kuidas mujal asi alles inimõiguste hälli juures koperdab.

(Gay rights and welfare in India: problems faced by the gay community. Balasubramaniam S; International Conference on AIDS. Int Conf AIDS. 2000 Jul 9-14; 13: abstract no. WePeE4958.)

Homoseksuaalidel ei ole lubatud Indias eksisteerida; üldine avalikkus on arvamusel, et homoseksuaalsed praktikad peaks olema keelustatud ning homosid tuleks võimude poolt peksta, ahistada või koguni tappa. Perekonnad sunnivad geisid heteroseksuaalsetesse abieludesse.
Kõikjal Indias on nüüd hakatud rajama kogukondlikke organisatsioone; autori algatusel loodud organisatsioon Tamil Nadus sai omamoodi prototüübiks. /—/ Autor ise on homoseksuaalne mees, kes on alates 1993. aastast elanud HIV-positiivsena. Ta oli esimene indialane, kes astus avalikkuse ette homoseksuaalina ning on on pidanud kannatama tagakiusamise all nii oma kogukonnas kui ka väljaspool.
Kokkuvõte: Hetkeseisuga on [India] geikogukond killustatud ja segaduses. Juba elluastunud organisatsioonidelt ja gruppidelt ootaks hädavajalikku motivatsiooni. Loomisel on üleriigiline liikumine, mis tegeleks geiõiguste eest võitlemisega, eeskätt [kõnealusele kogukonnale] hädavajaliku arstiabi võimaldamisega riiklikul tasandil.

See suur et – India Kriminaalkoodeksi mingi ulmelise paragrahvi 377 alusel oli homoseksuaalne vahekord karistatav 10-aastase vanglakaristusega. Seda sätet kasutati hirmutamiseks ja inimeste ahistamiseks, kuid ka reaalselt. Seda kuni käesoleva aasta 2. juulini!
Sel vikerkaarevärvilisel päeval otsustas Delhi Ülemkohus, et kahe samasoolise täiskasvanu mõlemapoolsel nõusolekul toimuv…err…akt ei ole seadusevastane ning selle eest karistamine on vastuolus India Põhiseaduses kehtestatud fundamentaalsete kodanikuõigustega.
Olgugi et geiaktivistid ja liberaalsema loomuga loomad sellise asjade käigu üle siiani juubeldavad, on kohtuotsuse hukka mõistnud konservatiivsed hindu- ja moslemiparteid.

Sõnaga, jää sulab, aga aeglaselt.
Võrreldes mõne aasta taguse olukorraga paistab küll progress justkui toimuvat – asjast räägitakse, seadust muudeti, temaatika on sees nii (aja)kirjanduses, kui äärmiselt kaalukas meediumis – Bollywoodis. Sel augustikuul 2008, kui ma Indiasse alles tulin, toimus Mumbais esimene gei-paraad. Eelmisel aastal oli see Delhis peale seaduse muudatust. Asi liigub positiivses suunas, et millal see üldse negatiivseks läks?

Ei ole päris kindel kust verise vihkamisega koos käiv homofoobia Indias alguse on saanud. Hinduistlikud tekstid seda otseselt hukka ei mõista, olgugi, et tõlgendusi on püütud mitmesuguseid anda.
India vanim seadusandlik tekst Manusmrti ei kirjuta küll otseselt homoseksuaalsusest, kuid viitab teatud regulatsioonidele, mis samasooliste isikute vahel toimunud aktidele laienesid – naine naist, trahv ja kiilaks ajamine… Midagi sellistes liinides. Samal ajal pisut hilisem ja kõvasti vabameelsem tekst, mis siiani suuremal osal siivsast India elanikkonnast uhkuse pihta käib, Kamasutra, praalib homoseksuaalsetel teemadel palju laiemalt:

(jupid minu legendaarsest bakalaureusetööst lähevad taaskord kasutusse)

.

2.1 Homoseksuaalsus ja „kolmas loomus“

17.saj, kui Briti Ida-India Kompanii Indias „jala ukse vahele sai” ning kolonisatsioon täies hiilguses varem poliitiliselt ja geograafiliselt iseendasse sulgunud (ent siiski) uhke riigi kultuuripärandi riismetel võidutses, reformiti pea kõike. Kirjandus puhastati muuhulgas täielikult homoerootilistest elementidest, ent isegi kolonialistid ei suutnud muuta Kāmasūtra sõnu.
Ruth Vanita on kirjutanud oma teoses Love´s Rite, et Indias ei esinenud varem samasooliste suhete tagakiusamist ning homofoobia selles kultuuris sai alguse Briti kolonialismiga, millega kaasnes seadusandlus, mis muutis kuriteoks igasuguse seksi, mis erines tavapärasest ja „loomulikust” vahekorrast. /—/

Kirjutan siis, et Kamasutra mainib “kolmandat loomust”, mis omakorda jaguneb naiselikeks ja mehelikeks isenditeks.

Laskumata homoseksuaalsuse puhul sageli otsitavatesse stereotüüpidesse, võib siinkohal arvata, et „naiselike” puhul on tegemist transvestiitidega, kes üldjuhul tegutsesid prostituutidena ning kelle „suu teeb seda, mida tavaliselt teeb jaghana” (II:9:3-4). Mehelikud peaksid aga oma soovi varjama ning näiteks massööriks hakkama, mis võimaldab neil meestele läheneda (II:9:5). Kuna Vātsyāyana ei täpsusta siinkohal, et tegemist oleks olnud teatud piirkondades tavaks oleva praktikaga, tähendab see ilmselt, et homoseksuaalsuse ilmingud esinesid kõikjal ega olnud midagi laialdaselt taunimisväärset.

Sõrmustega, ehetega
kaunistatud noored teenrid
mõne mehega on valmis
toimetame ülaühet.
Samuti ka härrasmehed
seda tegema on valmis,
mõeldes teineteise hüvest,
kui on võitnud usalduses.
(II:9:31-32)

Eelpool mainitud Love´s Rite ja teisedki teosed viitavad samasooliste abieludele ning selle praktika pikaajalisusele India kultuuris, ent hindu fundamentalistid väidavad aga, et see on hinduismi traditsioonidega vastuolus ning süüdistavad läänt homoseksualismi „importimises”. See ei vastavat aga tõele, kuna hinduistlikus pärimuses on „abielu eelkõige hingede ühendamine ja et hingedel ei ole sugu, ei mängi see rolli, mis soost on inimesed, keda pühasse liitu seotakse.”
W. Donigeri lähenemine homoseksuaalsuse temaatikale India kultuuris erineb mõnevõrra R. Vanita omast, kui ta kirjutab, et dharma tekstid ignoreerivad või halvustavad seda praktikat ning kogu klassikaline hinduism vaikib sel teemal vahest paari üksiku erandiga mütoloogiast, kus esineb tugevat vastuseisu ja homofoobiat.

Kui vaadelda mõistet klība, mis sanskriti keeles homoseksuaali tähistab ja mida tihti (kirjanduses) tõlgitakse kui „eunuhh”, võib saada aimu tasemest, milleni homod taandati:
Sõna tähendustena on toodud impotent, kohitsetu(d), ebamehelik, nõrk, pelglik, argpüks, jõuetu ning grammatiline termin, mis tähendab kesksugu. Põhimõtteliselt tähistab termin seksuaalselt mitte funktsioneerivat meest – oli see siis füüsilistest või vaimsetest põhjustest tingitud.
Seda silmas pidades ei paista toonane suhtumine eriti positiivne. Manu seadustest ja ka Arthaśāstra’st võib leida üksikud lõigud, mis määravad homoseksuaalse käitumise eest karistused; need on aga äärmiselt kerged – vastavalt rituaalne kümblus või väike trahv. /—/

Siiani on käsitletud homoseksuaalseid ilminguid küljest, mis puudutab vaid meestevahelist toimimist. Naistevahelist seksuaaltegevust mainib Manu seaduste VIII osa, mis määrab selle eest karistuse järgmiselt:
“Tütarlapsele, kes rüvetab (teist) tütarlast tuleb määrata trahv kakssada, maksta topelt tema [pulma]tasu ja anda nuudiga kümme [hoopi]. Aga naisel, kes rüvetab tütarlast, tuleb koheselt pea kiilaks ajada või kaks sõrme maha raiuda ja teda sundida eeslil ratsutama [läbi linna].”
Kāmasūtra ei nimeta eraldi naisi, kes ihaldaks teisi naisi, küll aga kirjeldab V raamatus kuidas haareminaised peaksid üksteisele naudingut pakkuma, „kuna haareminaisi on palju ja neil on vaid üks mees” (V:6:1). Vātsyāyana hajutab siinkohal samuti võimaluse, et naised oleksid teistest naistest lähemalt huvitatud ning kogu lesbiline tegevus on seetõttu ettenähtud või vajalik vaid mehe puudumisel:
“Pangu nad [haareminaised] sõbratarile, teenijannale või amme tütrele selga mehe rõivad ja rahuldagu oma himu mehe liikmele sarnanevate mugulate, juurte, puuviljade või kunstliikmetega.” (V:6:2)

(võtke väike mõttepaus)

Sellised lood olid siis vanemal ajal. Jääb mulje, et britid tulid oma “nii pinges ja upsaka hoiakuga nagu peaks põlevat tikku kannide vahel hoidma” ja oma seaduste ja eeskirjadega lammutasid muidu täiesti toimiva ja liberaalse sootsiumi. Muidugi ei ole see nii must-valge ja see mis nad omalt poolt üles ehitasid oli kordi läänelikum ja (meie mõistes) modernsem, ent…
India liigub küll pisut avatuma maailmapildi poole, aga koloniaalajastu raamid langesid alles poolsada aastat tagasi ning sellised muutused ei toimu üleöö.

Ootame-loodame.