Uurimus hijradest: kolmas loomus ehk India ebanaised

Kuna “Ühe käe plaks” tõstatas nii palju küsimusi, on ainult õiglane, et Bangalore ristmike salapärastele ebanaistele pühendatakse selles blogis veel ja veel ruumi.

Kuidas seda traagilist, delikaatset ja palju, aga siiski mitte piisavalt uuritud teemat alustada, õigustada ja aus(t)usega lõpuni kanda on keeruline küsimus. Arvata, et alljärgnev tekst on mingitpidi täielik, on narr. Temaatikale on pühendatud pikki teoseid, artikleid ja uurimusi, küsitlusi ja küsimusi ja ometi teavad vastust ainult asjaomased. Kui nemadki.
Kahjuks ei ole mul olnud võimalust ise “daame” pildistada, enamikul juhtudest ei saa neid otse piieldagi – kuidagi silmanurgast arglikult kõõritades püüan end võimalikult nähtamatuks muuta, et neid mitte solvata…või… Ma ei saa öelda, et ma neid kuidagi haletseks või kardaks – pelgan küll pisut, aga huvi on suurem.

NB! Alljärgnevalt on juttu vaid naisena esinevatest või naiseks saanud meestest, mitte vastupidi.

Kes?
Neid nimetatakse paljude nimedega – mõned on samatähenduslikud, mõned kannavad teisi tähendusi:
Eunuhh, hijra, jakka, transa (transvestiit või transseksuaal)… Tamil Nadu termin tähendab tõlkes “jumala tütart”, Punjabis kutsutakse neid khusradeks. Lõuna-Indias austatud jumalanna Kali kehastusel Yellammal olevat võime muuta sugu – meessoost järgijaid, kes naiseks riietuvad ja tema auks tantsivad, kutsutakse jogappateks.
Tegu on meestega või mehena sündinud isikutega, kes nüüd esinevad ja elavad naistena. Enamikul juhtudest on tegu vaid rõivastuse ja manerismiga, kuid on ka neid, kelle sootunnused on eemaldatud.

Terminoloogia on kohati segadusseajav ja liiga üldistav – puudub vahetegemine transvestiitide ja -seksuaalide vahel. Lisaks on sõna “eunuhh” tõesti laiemalt kasutusel kui haaremivaht või koorilaulja, kellele teatud kehaosade eemaldamisega on võimaldatud ebamehelikult hele hääl.
Siin loobitakse seda aga just nende naiste rõivastes tegelaste kohta, kes teede ääres parvlevad ja meessoost auto- ja tsiklijuhte pinnivad.

Miks?
Ei ole ühest põhjust, miks kellestki hijra saab. Internetiallikad täheldavad teatavat kogukondlust, millesse sattudes selle osaks saadakse. Hijradel on õpetaja ehk guru ja hiljem, nagu prostituutidel, ühtne juht või “madaam”, kes nende teenitud tasu omale saab ja nende eest hoolt kannab.
On lugusid, kus kerjav või ennast müüv noormees satub sellesse ringkonda, on juhtumeid, kus keegi sellesse sunnitakse. On kindlasti lugusid, kus see on isiklik valik – enesetunde ja psühhofüsioloogia küsimus – lihtsalt tuntakse end naisena rohkem kui mehena.
Olenevalt taustast ja kogukonnast kuhu satutakse võidakse jääda meheks, kes kannab sari, meikappi ja käitub naisena… Ent võib leida juhtumeid, kus läbitakse mehetustamise rituaal, mille käigus lõigatakse (traditsiooniliselt tuimestuseta) kõik mehelikud sugutunnused ära.
Mõned jäävad selle juurde pidama, teised otsivad võimalust läbida operatsioon mis võimaldaks neid täielikult naisena funktsioneerida.

Kus, kuidas ja mis?
Allikad kirjeldavad ebausku, mis “eunuhhidega” Indias kaasneb – pulmades ja laste ristsetel kasutatakse neid õnnistava tegurina, neil olevad viljakas ja õnnetoov energia. Mõnel pool põhjendatakse seda “tegevusetuse” tagajärjelt pikalt kogunenud seksuaalse energiana, mida nad suunata võivad, hea või halvana. Seetõttu on oluline neile maksta ja neid sündmusel hästi kohelda, isegi kui nad on kutsumata tulnud.
See näib olevat aga pigem Põhja-India traditsioon või ei ole ma sellest lihtsalt siin midagi kuulnud.

Eunuhhe võib kohata rongides, teede ääres ja mõnedes avalikes kohtades, kus nad kerjamise või prostitutsiooniga tegelevad. Reeglina küsivad nad raha vaid meestelt; keeldumisel võivad nad sõimata või inetult käituda – küünistada, sülitada, oma sarisabad üles tõsta või mehi muul moel alandada. Seetõttu on nad põlatud ja tekitavad kohalikes pigem tülgastust ja ärevust, kui midagi muud.

Ajalugu?
Selles ei paista midagi uut olevat. Juba 4. sajandil koostatud Kāmasūtras kirjeldatakse selliseid ilminguid. Allpool katkend BA-tööst:

Kāmasūtra jagab inimesed kolme tüüpi: mehed, naised ja „kolmas loomus”. Viimast teadvustasid nii kõne all olev teos ise, samaaegsed näidendid, džainistlikud tekstid ning isegi hinduistlik meditsiinialane kirjandus kui [meessoost] omasooiharaid isikuid[1].
L. Mäll ütleb oma kommentaaris selgituseks: „Kolmandaloomuselised – enamik KS
[2] kommenteerijaid peab nendeks eunuhhisid. Tõenäoliselt on aga siiski tegemist mitte niivõrd nende, kuivõrd pederastidega[3]”.
Kolmandaloomuselised jagunevad kahte tüüpi: naiselikkudeks ja mehelikkudeks.
Naiselik aimab järgi naiste riietust, kõneviisi, vallatlemisi, loomust, õrnutsemist, kartlikkust, lihtsameelsust, abitust ja häbelikkust. (II:IX:1-2)

 Laskumata homoseksuaalsuse puhul sageli otsitavatesse stereotüüpidesse, võib siinkohal arvata, et „naiselike” puhul on tegemist transvestiitidega, kes üldjuhul tegutsesid prostituutidena ning kelle „suu teeb seda, mida tavaliselt teeb jaghana[4]” (II:9:3-4). Mehelikud peaksid aga oma soovi varjama ning näiteks massööriks hakkama, mis võimaldab neil meestele läheneda (II:9:5). Kuna Vātsyāyana ei täpsusta siinkohal, et tegemist oleks olnud teatud piirkondades tavaks oleva praktikaga, tähendab see ilmselt, et homoseksuaalsuse ilmingud esinesid kõikjal ega olnud midagi laialdaselt taunimisväärset.

Kui vaadelda mõistet klība, mis sanskriti keeles homoseksuaali tähistab ja mida tihti (kirjanduses) tõlgitakse kui „eunuhh”, võib saada aimu tasemest, milleni homod taandati:
Sõna tähendustena on toodud impotent, kohitsetu(d), ebamehelik, nõrk, pelglik, argpüks, jõuetu ning grammatiline termin, mis tähendab kesksugu. Põhimõtteliselt tähistab termin seksuaalselt mitte funktsioneerivat meest – oli see siis füüsilistest või vaimsetest põhjustest tingitud.

.

Kuna teema on paeluv ja isiklikest kogemustest olen minimaalselt kirjutanud, võib julgelt arvata, et selle teema juurde veel tagasi tulen. Kui midagi jäi selgusetuks või solvab mõni termin kedagi, palun teada anda ja teen vajalikud korrektiivid, kuna ülaltoodud tekst ei peaks olema kellegi isiklik arvamus, vaid pigem ristviiteline ülevaade nähtusest “kolmas loomus” või eunuhhid Indias (eelkõige Bangalores elamise näite ja Interneti allikate varal).

Pilte “Iludusvõistluseks” valmistumisest.


[1] Nickels: 2007

[2] Kāmasūtra – A.L.

[3] Kāmasūtra / Mäll: 1989-1991, 17 – Sõnumitooja

[4] Naise suguelundid (sanskriti keeles)